jomologia je proizvod Centra za vozila Hrvatske d.d. s tradicijom od 1978 g.

Impressum

Urednici:
Tomislav Škreblin, dipl. ing.
Ivan Čveljo, mag. ing. mech.
Igor Dorić, univ. spec. mech.
Stručni suradnici:
Luka Dorić, univ. spec. mech.
Davor Novotni, mag. ing. mech.
Franjo Bijelić, mag. ing. mech.
Igor Tidlačka, mag. ing. mech.
Vanja Lisicin Marković, univ. bacc. ing.
Davorin Bahorić, dipl. ing.
Siniša Nikolić, struč. spec. oec.
i ostali suradnici
Web dizajn:
Kovačnica
Razvoj i programiranje:
Inter-Net
Centar za vozila Hrvatske d.d.
CVH d.d.
Capraška 6
HR - 10000 Zagreb
OIB: 73294314024

Centar za vozila Hrvatske d.d. upisan je kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080012371. Temeljni kapital: 86.774.400,00 kn, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 3.013 dionica nominalnog iznosa 28.800,00 kn.

Račun tvrtke otvoren je kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR142402006-1100015375

Članovi Uprave: Davorin Pavlović, dipl.ing., predsjednik Uprave / Ida Laić, dipl. oec., član Uprave.

Predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Babovac, dipl. ing.