Registracija.

Kreiranjem novog korisničkog računa, korisnik daje privolu za korištenje njegovih osobnih podataka isključivo u svrhu obrade zahtjeva (pretraga vozila, izdavanje računa, dostava podataka). Osobni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem predmetnih osobnih podataka

Kreiranje novog korisničkog računa.


Lozinka mora imati najmanje 6 i najviše 100 znakova, te barem jedno malo slovo od 'a' do 'z', jedno veliko slovo od 'A' do 'Z' i jedan broj od '0' do '9'.