Upute za korisnike

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Opis pojmova
 3. Registracija
 4. Prijava korisnika
  1. Funkcije korisničkog profila
  2. Kupovina kredita
 5. Pretraga kataloga
  1. Rezultati pretrage
  2. Detaljan prikaz vozila
 6. Novonabavne cijene vozila
  1. Preuzimanje izračuna novonabavne cijene
  2. Objašnjenje strukture novonabavne cijene za osobna vozila
  3. Objašnjenje strukture novonabavne cijene za "pick–up" vozila s dvostrukom kabinom (carinska tarifa KN 8704)
  4. Objašnjenje strukture novonabavne cijene za motocikle
  5. Objašnjenje strukture novonabavne cijene za teretna vozila, traktore, autobuse i radne strojeve
 7. Vrijednosti rabljenih vozila
  1. Preuzimanje izračuna vrijednosti rabljenog vozila
  2. Objašnjenje strukture vrijednosti rabljenog vozila

1. Uvod

Jomologia je elektronička baza podataka te komercijalni proizvod Centra za vozila Hrvatske. Sadrži veliku količinu tehničkih podataka vozila koja se službeno prodaju ili su se prodavala u Republici Hrvatskoj, zajedno s njihovim novonabavnim cijenama.

Sve cijene i vrijednosti su nabavljene i određene objektivnim i stručnim kriterijima koji slijede zakonitosti tržišta i struke. Na taj način ostvaruje se objektivnost i stručnost proizvoda Jomologia.

U bazi podataka vozila nalaze se osobna i teretna vozila, motocikli, traktori, priključna vozila, nadogradnje, autobusi te radni strojevi, godine proizvodnje 1994. te novija, ovisno o vrsti vozila. Vrijednosti rabljenih vozila se određuju za vozila do 25 godina starosti, za osobna i teretna vozila te motocikle.

Jomologia je proizvod koji koriste osiguravajuća društva, banke, leasing kuće, sudski vještaci, procjenitelji, tvrtke za prodaju novih i rabljenih vozila, špediteri, stanice za tehnički pregled vozila te državne institucije.

Katalog se nalazi na web adresi https://www.jomologia.hr

2. Opis pojmova

JOM (Jedinstvena oznaka modela)
Jedinstveni slovno-brojčani identifikator. Dodjeljuje se svakom pojedinačnom vozilu prilikom prvog upisa u bazu podataka i uvijek mu ostaje pridodijeljen, stoga je pogodan za elektroničku evidenciju. Više tehnički istovrsnih vozila može imati isti JOM. Sastoji se od opisa grupe vozila, marke, rednog broja upisa i paketa opreme. Od 02.06.2016. upisuje se u Prometnu dozvolu za sva osobna vozila godine proizvodnje 2001. i mlađe.
Jomologija
Disciplina koja se bavi JOM-ovima, tj. znanje o JOM-ovima.
Osnovna cijena
Cijena koju određuje ovlašteni uvoznik pojedine marke vozila, ovisi o tvorničkoj cijeni vozila te uključuje operativne troškove uvoznika i marže uvoznika i lokalnog distributera vozila. Ne uključuje državna davanja.
Prodajna cijena
Maloprodajna cijena novog motornog vozila sa carinom i porezom na dodanu vrijednost bez posebnog poreza na motorno vozilo. Uključuje cijene dodatne opreme bez iskazanog posebnog poreza na motorna vozila. Prodajne cijene u obliku cjenika, proizvođač, predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj dostavlja Carinskoj upravi te se primjenjuje na sve trgovce koji u Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke.
PPMV
Posebni porez na motorna vozila prema važećem zakonu
PDV
Porez na dodanu vrijednost prema važećem zakonu
Novonabavna cijena (cijena novog vozila) – NNC
Cijena koja je određena osnovnom cijenom ovlaštenog zastupnika pojedine marke vozila (osnovna cijena prema službenom cjeniku zastupnika na dan izdavanja cjenika) aktualizirana tečajem uvozne valute i državnim davanjima na dan pretrage.
Vrijednost vozila (orijentacijska vrijednost rabljenog vozila) – VRV
Kataloška vrijednost vozila za čije su određivanje poštivani stručni kriteriji koji proizlaze iz zakonitosti tržišta i struke (na taj se način određuje objektivna i standardizirana vrijednosti vozila). Odnosi se na vozilo u prosječnom stanju za godinu proizvodnje / dan prve registracije. Vrijedi na dan pretrage.
PPMV rabljenog vozila
Iznos ostatka posebnog poreza novog vozila prema postotku pada vrijednosti (prema Tablici 1) istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje na dan podnošenja porezne prijave na temelju raspoloživih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu.
Tablica 1
Tablica iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila koja se koristi ako obveznik plaćanja PPMV-a za rabljeno motorno vozilo traži utvrđivanje posebnog poreza prema istoj. Radi utvrđivanja iznosa ostatka posebnog poreza kao osnova za obračun se uzima iznos posebnog poreza koji bi bio utvrđen na dan prve registracije tog motornog vozila kao novog.
Prepaid korisnika
Korisnik koji se sam registrirao na katalog Jomologia. Za prikaz cijene ili vrijednosti potrebno je kupiti kredit.
Postpaid korisnik
Korisnik unutar Organizacije s kojom je sklopljen ugovorni odnos.
Organizacija
Pravna ili fizička osoba s kojom je sklopljen ugovor o korištenju kataloga Jomologia. Korištenje kataloga se naplaćuje prema statistici potrošnje.

3. Registracija

Prije prijave i samog korištenja kataloga, korisnik se treba registrirati ili sklopiti ugovor o korištenju kataloga. Ukoliko se korisnik sam registrira, svrstava se u kategoriju prepaid korisnika. Ukoliko korisnik sklopi ugovor o korištenja kataloga, svrstava se u kategoriju postpaid korisnika. Postupak registracije je jednostavan i vrši se pritiskom na padajući izbornik “Prijava“ te zatim pritiskom na “Registrirajte se kao novi korisnik“. Zatim se unese e-mail (korisničko ime mora biti e-mail adresa) i lozinka koja se želi koristiti (lozinka mora sadržavati najmanje jedno veliko slovo, jednu brojku te najmanje 7 znakova). Ponavljanjem lozinke i pritiskom na gumb “Registracija“ postupak je završen.

Registracija korisnika

Ako je sklopljen ugovorni odnos, korisnik, koji je ujedno i administrator, dobiva pristupne podatke za prethodno kreiranu Organizaciju. Nakon prijave korisnik-administrator može promijeniti svoju lozinku i dodjeljivati nove članove unutar Organizacije. Broj članova je neograničen.

4. Prijava korisnika

Pristup, pretraga i pregled tehničkih podataka omogućeni su svim zainteresiranima bez prijave. Za prikaz novonabavne cijene ili vrijednosti rabljenog vozila korisnik treba biti prijavljen.

Prijava se vrši pritiskom na padajući izbornik “Prijava”, ispunjavanjem polja “E-mail ili korisničko ime” i “Lozinka” te zatim pritiskom na gumb “Prijava”.

Prijava korisnika

Prijavom na početnoj stranici se pojavljuju dodatne funkcije:

“Broj iskorištenih kredita” – broj mjesečno iskorištenih kredita prepaid korisnika

“Kredita potrošeno ovaj mjesec” ili “broj mjesečno potrošenih kredita postpaid korisnika

“E-mail ili Korisničko ime” – padajući izbornik s dodatnim funkcijama vezanim za profil korisnika

Prijavljeni korisnik
Dodatne funkcije
4.1. Funkcije korisničkog profila

“Moj korisnički profil” – funkcija služi kako bi svaki korisnik mogao promijeniti postavke podataka za prijavu, kontakt podatke i adresu za kontakt.

Osnovni podaci za prijavu
Kontakt podaci
Adresa za kontakt

“Moja organizacija” – funkcija služi kako bi svaki korisnik (član) mogao vidjeti tko upravlja njegovom organizacijom (tko mu je administrator), a administratoru služi kako bi mogao mjenjati podatke o organizaciji, mijenjao znak (logo) organizacije, dodavao i brisao članove te uređivao podatke o članovima (odredio člana za administratora, postavio članu mjesečni limit kredita).

Osnovni podaci koje administrator može mjenjati
Odabir loga organizacije
Dodavanje člana organizacije

“Statistika” – funkcija koja omogućuje praćenje potrošnje te preuzimanje evidencije o potrošenim kreditima.

Statistika upita
4.2. Kupovina kredita

Prepaid članovi, kako bi mogli vidjeti cijenu/vrijednost vozila, moraju kupiti kredite. Kupovina se vrši pritiskom na “Broj preostalih kredita“ ili “Krediti“ unutar postavki korisničkog profila te odabirom “Kupi“ pored željenog paketa. Zatim se pomoću kartice plati željeni paket, a krediti se automatski dodijele. Kupljeni krediti se mogu koristiti vremenski neograničeno dugo.

Postupak kupnje kredita

5. Pretraga kataloga

Pretraga kataloga Jomologia se vrši upisivanjem željenog pojma u polje za slobodan unos. Polje za slobodan upis sadrži “Autosuggestion“ funkciju koja na temelju onoga što ste upisali nudi moguće subjekte pretrage.

Upis pojma u polje za slobodan unos

Također moguće je pretraživanje prema jedinstvenoj oznaci modela (JOM). JOM se upisuje u polje za slobodni unos, a rezultat pretrage je vozilo sa željinim JOM-om na prvom mjestu rezultata.

Pretraga prema JOM-u

Proširena pretrage nudi parametre iz baze tehničkih podataka u obliku padajućih izbornika. Moguće je istorvremeno korištenje obje vrste pretrage kako bi se dodatno smanjio broj rezultata.

Proširena pretraga
5.1. Rezultati pretrage

Što je veći i točniji broj upisanih pojmova, rezultati pretrage su točniji te se prikazuju na vrhu rezultata.

Moguće je odabrati prikaz u obliku kartice ili u obliku tablice, kao i željeni broj rezultata po stranici. Rezultat u obliku tablice prikazuje osnovne tehničke značajke vozila dok prikaz u obliku kartice dodatno prikazuje i simboličnu fotografiju vozila.

Funkcijama za odabir prikaza pretrage odabire se željeni prikaz rezultata pretrage.

Funkcije prikaza pretrage i prikaz u obliku kartice
Funkcije prikaza pretrage i prikaz u obliku tablice
5.2. Detaljan prikaz vozila

Odabirom vozila (klik na vozilo) iz rezultata pretrage, prikazuju detaljni tehnički podaci, popis dodatne opreme vozila koju je moguće odabrati za predmetno vozilo te mogućnost izračuna novonabavne cijene vozila i/ili vrijednosti rabljenog vozila.

Preuzimanje novonabavne cijene vozila i/ili vrijednosti rabljenog vozila se čini pomoću gumba “Novonabavna cijena“ i “Vrijednost rabljenog vozila“.

Detaljan prikaz vozila

Dodatne funkcije se koriste na sljedeći način:

“ – v” – odabir paketa opreme (svaki paket opreme kod osobnih automobila ima svoj JOM)

Funkcije detaljnog prikaza

Dodatna oprema – dodaci na vozilo koji mijenjaju cijenu / vrijednost vozila, ali ne i JOM

Dodatna oprema se odabire stavljanjem kvačice ispred naziva opreme te njen odabir utječe na izračun novonabavne cijene ili vrijednosti rabljenog vozila.

Odabir dodatne opreme u detaljnom prikazu

6. Novonabavne cijene vozila

Jomologia sadrži orijentacijske novonabavne cijene vozila koja su se ovlašteno prodavala na području Republike Hrvatske od 1994. godine, za osobna vozila i motocikle, a za ostale grupe vozila od 2000. godine . Sve prikazane cijene dobivene su od ovlaštenih zastupnika pojedinih marki vozila te uključuju trgovačke marže i sva davanja koja vrijede u Republici Hrvatskoj, uključujući carinu, posebni porez na motorna vozila (PPMV) i PDV. Cijene su vezane na tečaj eura, prema srednjem tečaju HNB-a na dan prve registracije vozila (ukoliko je vozilo novo i nije registrirano, datum prve registracije je isti kako i datum pretrage). Moguća su odstupanja u orijentacijskoj cijeni za pojedina vozila za različite datume pretrage, ukoliko postoji značajnija promjena u cjenicima, tečaju i/ili državnim davanjima. Prikazana cijena je NNC koje vozilo ima u trenutku pregleda kataloga s aktualnim davanjima, bez obzira proizvodi li se vozilo ili ne.

6.1. Preuzimanje izračuna novonabavne cijene

Preuzimanje NNC se obavlja na prethodno opisane načine te se dolazi do koraka prije prikaza cijene. U prozoru prikaza cijene se odabire datum za koji se želi dobaviti novonabavna cijena i datum prve registracije vozila (ukoliko je vozilo novo i nije registrirano, datum prve registracije je isti kako i datum pretrage). Za osobna vozila se zatim odabire količina emisije CO2 [g/km], broj sjedala vozila te doseg na el. energiju [km] (to su vrijednosti koje utječu na izračun PPMV-a, time i na cijenu vozila). Za motocikle se, iz istog razloga, može odabrati obujam motora [cm3] i EKO norma, a za teretna vozila (carinska tarifna oznaka KN 8704) moguć je odabir snage motora [kW].

Prikaz cijene vozila

Pritiskom na gumb “Prikaži cijenu” prikazuje se novonabavna cijena i naplaćuje se usluga (1 kredit). Uz novonabavnu cijenu prikazana je struktura izračuna.

Prikaz cijene vozila
6.2. Objašnjenje strukture novonabavne cijene za osobna vozila

Prikazana struktura novonabavne cijene, način izračuna i primjer izračuna odnosi se na dan pretrage i dan prve registracije vozila (ukoliko je vozilo novo i nije registrirano, datum prve registracije je isti kako i datum pretrage), odnosno na aktualni zakon i tečaj valute na dan prve registracije. Za izračun novonabavne cijene iz prošlosti poštivaju se tadašnji zakoni i tečaj valute.

Prikaz cijene vozila

Posebni porez na motorna vozila za osobna vozila prema aktualnom Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, odnosno naknadno donesenim izmjenama zakona, pravilnicima i uredbama. Prema Uredbi o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila, važećoj od 01.01.2019., PPMV se plaća prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu:

PPMV = (VN + PC) + (ON + EN)

Gdje je:

PPMV – posebni porez na motorna vozila [kn]

VN – vrijednosna naknada [kn]

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici A i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici A [kn]

ON – osnovna naknada prema Tablici “B“ ili Tablici “C“ [kn]

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije CO2 motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici B ili Tablici C i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2 [kn]

1. Tablica A
Prodajna cijena [kn] VN [kn] %
0,00do100.000,0000
100.000,01do150.000,0000
150.000,01do200.000,002.0005
200.000,01do250.000,004.5007
250.000,01do300.000,008.0009
300.000,01do350.000,0012.50011
350.000,01do400.000,0018.00013
400.000,01do450.000,0024.50015
450.000,01do500.000,0032.00017
500.000,01do550.000,0040.50019
550.000,01do600.000,0050.00020
600.000,01do60.00021
2. Tablica B - dizelsko gorivo
Emisija CO2 [g/km] ON [kn] Iznos za 1 g/km CO2 [kn]
prva skupina 70 do85 185 55
druga skupina 85 do1201.010 175
treća skupina 120do1407.1351.150
četvrta skupina140do17030.135 1.250
peta skupina 170do20067.635 1.350
šesta skupina 200do 108.1351.450
3. Tablica C - benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog
Emisija CO2 [g/km] ON [kn] Iznos za 1 g/km CO2 [kn]
prva skupina 75 do90 95 35
druga skupina 90 do120620 135
treća skupina 120do1404.670 450
četvrta skupina140do17013.670700
peta skupina 170do20034.6701.200
šesta skupina 200do 70.6701.300

Carina za vozila proizvedena u EU iznosi 0 %, dok za vozila proizvedena u drugim državama iznosi 10 %.

Iznos emisije ugljičnog dioksida (CO2) utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji. Ako se u postupku oporezivanja ne može podnijeti dokaz o iznosu emisije ugljičnog dioksida (CO2), uzima se da je iznos emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila 401 g/km.

Za “plug-in” hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u kilometrima u potpuno električnom načinu rada.

Za motorna vozila s devet sjedala iznos PPMV-a se umanjuje za 75%, a za motorna vozila s osam sjedala iznos PPMV-a se umanjuje za 50%.

Za kamper vozila iznos PPMV-a se umanjuje za 85%.

Primjer 1.

 • Osnovna cijena vozila iznosi 10 000,00 €
 • Srednji tečaj Eura na dan prve registracije vozila (ukoliko je vozilo novo i nije registrirano, datum prve registracije je isti kako i datum pretrage) iznosi 1 € = 7,55 kn
 • Vozilo nije proizvedeno u EU → Carina iznosi 10 %
 • PDV iznosi 25 %
 • Vozilo pogoni dizelski motor, a ispušta 113 g(CO2)/km

Posebni porez na motorna vozila se računa kako je prethodno objašnjeno. Osnovna cijena u Eurima se preračunava u kune te se zatim pridodaju Carina i PDV. Na taj se način dobije prodajna cijena, koja je osnovica za izračun PPMV-a. PPMV se računa pomoću tablica, poglavlje 6.2, koji se pridodaje prodajnoj cijeni. Dobiveni iznos je novonabavna cijena vozila.

PPMV = (VN + PC) + (ON + EN)

PPMV = (0,00 + 0,00) + (1.010,00 + 4.900,00) = 5.910,00 kn

Novonabavna cijena = Prodajna cijena + PPMV

Novonabavna cijena = (osnovna cijena + carina + PDV) + PPMV

Novonabavna cijena = 103.812,50 + 5.910,00 = 109.722,50 kn

Primjer 2.

 • Osnovna cijena vozila iznosi 20 000,00 €
 • Srednji tečaj Eura na dan prve registracije vozila (ukoliko je vozilo novo i nije registrirano, datum prve registracije je isti kako i datum pretrage) iznosi 1€ = 7,55 kn
 • Vozilo je proizvedeno u EU → Carina iznosi 0 %
 • PDV iznosi 25 %
 • Vozilo pogoni benzinski motor, a ispušta 128 g(CO2)/km

Posebni porez na motorna vozila se računa kako je prethodno objašnjeno. Osnovna cijena u Eurima se preračunava u kune te se zatim pridodaju Carina i PDV. Na taj se način dobije prodajna cijena, koja je osnovica za izračun PPMV-a. PPMV se računa pomoću tablica, poglavlje 6.2, koji se pridodaje prodajnoj cijeni. Dobiveni iznos je novonabavna cijena vozila.

PPMV = (VN + PC) + (ON + EN)

PPMV = (2.000,00 + 1.162,50) + (4.670,00 + 3.600,00) = 11.432,50 kn

Novonabavna cijena = Prodajna cijena + PPMV

Novonabavna cijena = (osnovna cijena + carina + PDV) + PPMV

Novonabavna cijena = 188.750,00 + 11.432,50 = 200.182,50 kn

6.3. Objašnjenje strukture novonabavne cijene za “pick–up” vozila s dvostrukom kabinom (carinska tarifa KN 8704)

Prikazana struktura novonabavne cijene, način izračuna i primjer izračuna odnosi se na dan pretrage i dan prve registracije vozila (ukoliko je vozilo novo i nije registrirano, datum prve registracije je isti kako i datum pretrage), odnosno na aktualni zakon i tečaj valute na dan prve registracije. Za izračun novonabavne cijene iz prošlosti poštivaju se tadašnji zakoni i tečaj valute.

Struktura novonabavne cijene za "pick-up" vozila s dvostrukom kabinom

Posebni porez na motorna vozila (PPMV) za “pick – up“ vozila s dvostrukom kabinom (carinska tarifna oznaka KN 8704) prema aktualnom zakonu, važećem od 01.01.2017., plaća se ovisno o snazi motora koje vozilo koristi za pogon prema izrazu:

PPMV = S · KS

Gdje je:

PPMV – posebni porez na motorna vozila [kn]

S – snaga vozila [kW]

KS – koeficijent snage motora = 225 [kn]

Carina za “pick–up” vozila s dvostrukom kabinom proizvedena u EU iznosi 0 %, dok za takva vozila proizvedena u drugim državama iznosi 5 %.

Primjer 3.

 • Osnovna cijena “pick–up” vozila s dvostrukom kabinom iznosi 20 000,00 €
 • Srednji tečaj Eura na dan pretrage iznosi 1 € = 7,55 kn
 • Vozilo proizvedeno u EU → Carina iznosi 0 %
 • PDV iznosi 25 %
 • Vozilo pogoni motor snage 120 kW

Posebni porez na motorna vozila se računa kako je prethodno objašnjeno, Novonabavna cijena je zbroj prodajne cijene i PPMV-a.

PPMV = S · KS

PPMV = 120 · 225 = 27.000,00 kn

Novonabavna cijena = Prodajna cijena + PPMV

Novonabavna cijena = (osnovna cijena + carina + PDV) + PPMV

Novonabavna cijena = 188.750,00 + 27.000,00 = 215.750,00 kn

NAPOMENA! Ukoliko se utvrdi da “pick – up“ vozilo s dvostrukom kabinom ne spada pod carinsku tarifu KN 8704 (duljina tovarnog prostora je manja od 50% duljine međuosovinskog razmaka) vozilo se svrstava u carinsku tarifu KN 8703 te se izračun vrši kao i za osobno vozilo (Poglavlje 6.2), što znači da se PPMV plaća prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila.

6.4. Objašnjenje strukture novonabavne cijene za motocikle

Prikazana struktura novonabavne cijene, način izračuna i primjer izračuna odnosi se na dan pretrage i dan prve registracije vozila (ukoliko je vozilo novo i nije registrirano, datum prve registracije je isti kako i datum pretrage), odnosno na aktualni zakon i tečaj valute na dan prve registracije. Za izračun novonabavne cijene iz prošlosti poštivaju se tadašnji zakoni i tečaj valute.

Struktura novonabavne cijene za motocikle

Posebni porez na motorna vozila (PPMV) za motocikle se prema aktualnom zakonu, plaća ovisno o vrsti obujmu motora i EKO normi prema izrazu:

PPMV = O · KO

Gdje je:

PPMV – posebni porez na motorna vozila [kn]

O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm3) prema Tablici D

KO – koeficijent obujma motora prema Tablici D koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15.

4. Tablica D - obujam motora
Obujam motora [cm3] KO
51 do125 4
126 do300 6
301 do700 7
701 do10008
1001do 10

Carina za motocikle proizvedene u EU iznosi 0 %, dok za motocikle proizvedene u drugim državama iznosi 8 %.

Primjer 5.

 • Osnovna cijena motocikla iznosi 10.000,00 €
 • Srednji tečaj Eura na dan pretrage iznosi 1 € = 7,55 kn
 • Vozilo nije proizvedeno u EU → Carina iznosi 8 %
 • PDV iznosi 25 %
 • Vozilo pogoni motor obujma 645 cm3 koji zadovoljava EURO III normu

Posebni porez na motorna vozila se računa kako je prethodno objašnjeno, Novonabavna cijena je zbroj prodajne cijene i PPMV-a.

PPMV = O · KO

PPMV = 645 · (7 + 5) = 7.740,00 kn

Novonabavna cijena = Prodajna cijena + PPMV

Novonabavna cijena = (osnovna cijena + carina + PDV) + PPMV

Novonabavna cijena = 101.925,00 + 7.740,00 = 109.665,00 kn

6.5. Objašnjenje strukture novonabavne cijene za teretna vozila, traktore, autobuse i radne strojeve

Prikazana struktura novonabavne cijene, način izračuna i primjer izračuna odnosi se na dan pretrage i dan prve registracije vozila (ukoliko je vozilo novo i nije registrirano, datum prve registracije je isti kako i datum pretrage), odnosno na aktualni zakon i tečaj valute na dan prve registracije. Za izračun novonabavne cijene iz prošlosti poštivaju se tadašnji zakoni i tečaj valute.

Struktura novonabavne cijene za teretna vozila, autobuse, i radne strojeve

Carina za teretna vozila, traktore, Autobuse i radne strojeve proizvedene u EU iznosi 0 %, dok za proizvedene u drugim državama iznosi 5 %.

Primjer 4.

 • Osnovna cijena teretnog vozila, autobusa ili radnog stroja iznosi 100.000,00 €
 • Srednji tečaj Eura na dan pretrage iznosi 1 € = 7,55 kn
 • Vozilo nije proizvedeno u EU → Carina iznosi 5 %
 • PDV iznosi 25 %

Novonabavna cijena = Prodajna cijena

Novonabavna cijena = (osnovna cijena + carina + PDV)

Novonabavna cijena = 990.937,50 kn

7. Vrijednosti rabljenih vozila

Vrijednosti rabljenih vozila u katalogu Jomologia predstavljaju katalošku procjenu prema matematičkom modelu s pripadajućim istraživanjima tržišta te se prikazuju za osobne automobile, motocikle i teretna vozila.

Vrijednosti rabljenih vozila određena su istraživanjima na hrvatskom tržištu i interno razvijenim matematičkim algoritmima koji prate trendove na tržištu rabljenih vozila.

Objektivni pad vrijednosti na tržištu je u intervalima od 2 do 3 mjeseca, stoga Jomologia slijedi intervale od 3 mjeseca kako bi se vidjele razlike između njih. Matematički model opisuje izgled funkcije pada vrijednosti, stoga on može biti isti godinama (ako nije bilo promjena na tržištu), dok vrijednost vozila pada prema matematikom modelu u ovisnosti o godini starosti.

Dodatni faktor pada vrijednosti su i prijeđeni kilometri vozila, tj. njihovo odstupanje od prosječno prijeđenih kilometara, prema definiranim parametrima.

Analiza tržišta rabljenih vozila se sastoji od sljedećih točaka:

 • prikupljanja podataka s lokacija gdje se prodaju rabljeni automobili,
 • unosa prikupljenih podataka u računalnu aplikaciju za analizu,
 • izrade probnog matematičkog modela,
 • prilagodbe matematičkog modela,
 • implementacija matematičkog modela na Jomologia katalog.

Analiza tržišta se radi tri (3) puta godišnje, a u slučaju većih poremećaja na tržištu i češće. Kako bi matematički model bio relevantan, prikupljaju se vrijednosti za najmanje 20% ukupnog broja vozila koja su u svakom trenutku na tržištu rabljenih vozila u Hrvatskoj.

Algoritam za korekciju vrijednosti zbog prijeđenih kilometara također je razvijen prema podacima sa hrvatskog tržišta.

7.1. Preuzimanje izračuna vrijednosti rabljenog vozila

Preuzimanje vrijednosti vozila obavlja se odabirom istoimenog gumba u detaljnom pregledu vozila. U prozoru se odabire datum za koji se želi dobaviti vrijednost vozila i datum prve registracije vozila te broj prijeđenih kilometara vozila. Za osobna vozila se zatim odabire količina emisije CO2 [g/km], broj sjedala vozila te doseg na el. energiju [km] (to su vrijednosti koje utječu na izračun PPMV-a, time i na cijenu vozila). Za motocikle se, iz istog razloga, može odabrati obujam motora [cm3] i EKO norma, a za teretna vozila (carinska tarifna oznaka KN 8704) moguć je odabir snage motora [kW].

Prozor za preuzimanje vrijednosti rabljenog vozila

Pritiskom na gumb “Preuzmi rabljenu vrijednost“ prikazuje se vrijednost vozila i naplaćuje se usluga (1 kredit). Uz vrijednost vozila prikazana je struktura izračuna, koja uključuje izračun PPMV prema ostatku vrijednosti vozila i prema Tablici 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila te je moguće napravi ispis vrijednosti rabljenog vozila pritiskom na gumb “Ispis vrijednosti rabljenog vozila“. Prije ispisa moguće je u polja za slobodan unos unijeti VIN oznaku i/ili reg. oznaku vozila što se zatim također ispisuje.

Prikaz vrijednosti vozila i državnih davanja prema vrijednosti vozila
Prikaz PPMV-a Tablici 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
7.2. Objašnjenje strukture vrijednosti rabljenog vozila
Struktura vrijednosti rabljenog osobnog automobila

PPMV se za rabljena motorna vozila računa prema iznosu ostatka PPMV-a utvrđenog prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje. Jednostavnije rečeno PPMV će se umanjiti za isti postotak za koji je pala vrijednost vozila u odnosu na takvo novo, u razdoblju od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnošenja porezne prijave.

Za izračun PPMV-a potrebno je znati prodajnu cijenu (osnovna cijena + carina + PDV) takvog motornog vozila kad je bilo novo bez PPMV (on se računa na dan podnošenja porezne prijave), s uključenom vrijednosti dodatne opreme na dan prve registracije vozila.

Ako se ne može nedvojbeno utvrditi datum prve registracije rabljenog motornog vozila, datumom prve registracije smatra se 1. siječnja godine nakon koje je motorno vozilo proizvedeno.

Ako obveznik plaćanja PPMV za rabljeno motorno vozilo traži utvrđivanje posebnog poreza prema Tablici 1. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, radi utvrđivanja iznosa ostatka posebnog poreza kao osnova za obračun se uzima iznos PPMV-a koji bi bio utvrđen na dan prve registracije tog motornog vozila kao novog.

5. Tablica 1. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
Razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnošenja porezne prijave %
0 danado1 mjesec96
1 mjesecdo2 mjeseca93
2 mjesecado3 mjeseca90
3 mjesecado4 mjeseca88
4 mjesecado5 mjeseci86
5 mjesecido6 mjeseci84
6 mjesecido7 mjeseci82
7 mjesecido8 mjeseci81
8 mjesecido9 mjeseci80
9 mjesecido10 mjeseci79
10 mjesecido11 mjeseci78
11 mjesecido12 mjeseci77
12 mjesecido13 mjeseci76,04
13 mjesecido14 mjeseci75,08
14 mjesecido15 mjeseci74,12
15 mjesecido16 mjeseci73,16
16 mjesecido17 mjeseci72,20
17 mjesecido18 mjeseci71,24
18 mjesecido19 mjeseci70,28
19 mjesecido20 mjeseci69,32
20 mjesecido21 mjesec68,36
21 mjesecdo22 mjeseca67,40
22 mjesecado23 mjeseca66,44
23 mjesecado24 mjeseca65
24 mjesecado26 mjeseci63,58
26 mjesecido28 mjeseci62,16
28 mjesecido30 mjeseci60,74
30 mjesecido32 mjeseca59,32
32 mjesecado34 mjeseci57,90
34 mjesecido36 mjeseci56,48
36 mjesecido38 mjeseci55,06
38 mjesecido40 mjeseci53,64
40 mjesecido42 mjeseca52,22
42 mjesecado44 mjeseca50,80
44 mjesecado46 mjeseci49,38
46 mjesecido48 mjeseci47,96
48 mjesecido51 mjesec46,36
51 mjesecdo54 mjeseca44,76
54 mjesecado57 mjeseci43,16
57 mjesecido60 mjeseci41,56
60 mjesecido64 mjeseca40,06
64 mjesecado68 mjeseci38,56
68 mjesecido72 mjeseci37,06
72 mjesecado78 mjeseci35,26
78 mjesecido84 mjeseca33,46
84 mjesecado90 mjeseci31,66
90 mjesecido96 mjeseci29,86
96 mjesecido102 mjeseca28,06
102 mjesecado108 mjeseci26,26
108 mjesecido114 mjeseci24,46
114 mjesecido120 mjeseci22,66
120 mjesecido132 mjeseca21,72
132 mjesecado144 mjeseca21,12
144 mjesecado156 mjeseci20,52
156 mjesecido168 mjeseci19,92
168 mjesecido180 mjeseci19,32
180 mjesecido192 mjeseci18,72
192 mjesecido204 mjeseci18,12
204 mjesecido216 mjeseci17,52
216 mjesecido228 mjeseci16,92
228 mjesecido240 mjeseci16,32
240 mjesecido252 mjeseci15,72
252 mjesecido264 mjeseci15,12
264 mjesecido276 mjeseci14,52
276 mjesecido288 mjeseci13,92
288 mjesecido300 mjeseci13,32
300 mjesecido312 mjeseci12,72
312 mjesecido324 mjeseci12,12
324 mjesecido336 mjeseci11,52
336 mjesecido348 mjeseci10,92
348 mjesecido360 mjeseci10,32

U svrhu primjene Tablice 1 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo prvi put registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu, smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

Primjer 7.

 • Osobni automobil
 • Vozilo pogoni dizelski motor, a ispušta 113 g(CO2)/km
 • Dan prve registracije vozila 3.1.2009.
 • Dan podnošenja porezne prijave 12.3.2018.
 • Osnovna cijena vozila na dan prve registracije iznosi 10.000,00 €
 • Srednji tečaj Eura na dan prve reg. 1 € = 7,346 kn
 • Carina na dan prve reg. iznosi 8 %
 • PDV na dan prve reg. iznosi 23 %
 • Vrijednost rabljenog vozila na dan podnošenja porezne prijave 35.000,00 kn

Posebni porez na rabljena motorna vozila se računa kako je prethodno objašnjeno.

Ukoliko se izračun PPMV-a rabljenog vozila vrši prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila, potrebno je znati vrijednost takvog vozila u RH, njegovu prodajnu cijenu u RH na dan prve registracije, te PPMV takvog vozila kao novog prema aktualnom zakonu (Primjer 1. do Primjer 6.).

PPMVR = PPMV · VR / NNC

PPMVR = 5910,00 · 35.000,00 / 103.494,26 = 1.998,66 kn

Gdje je:

PPMVR – posebni porez na motorna vozila rabljenog vozila na dan porezne prijave [kn]

PPMV – posebni porez na motorna vozila na dan podnošenja porezne prijave [kn]

VR – vrijednost rabljenog vozila na dan podnošenja porezne prijave [kn]

NNC – novonabavna cijena vozila na dan prve registracije [kn]

NNC = PRC + PPMV

NNC = 97.584,26 + PPMV

Novonabavna cijena = 97.584,26 + 5.910,00 = 103.494,26 kn

Gdje je:

NNC – novonabavna cijena vozila na dan prve registracije [kn]

PRC – prodajna cijena (osnovna cijena + carina + PDV) vozila na dan prve registracije [kn]

PPMV – posebni porez na motorna vozila na dan podnošenja porezne prijave [kn]

PPMV = (VN + PC) + (ON + EN)

PPMV = (0,00 + 0,00) + (1.010,00 + 4.900,00) = 5.910,00 kn

Gdje je:

PPMV – posebni porez na motorna vozila [kn]

VN – vrijednosna naknada [kn]

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici A i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici A [kn]

ON – osnovna naknada prema Tablici “B“ ili Tablici “C“ [kn]

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije CO2 motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici B ili Tablici C i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2 [kn]

Ukoliko se izračun PPMV-a rabljenog vozila vrši prema prema Tablici 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, potrebno je znati njegovu prodajnu cijenu u RH na dan prve registracije, te PPMV takvog vozila kao novog prema aktualnom zakonu (Primjer 1. do Primjer 6.).

PPMVR = PPMV · PT1

PPMVR = 5.910,00 · 0,2446 = 1.445,59 kn

Gdje je:

PPMVR – posebni porez na motorna vozila rabljenog vozila na dan porezne prijave [kn]

PPMV – posebni porez na motorna vozila na dan podnošenja porezne prijave (izračunato za primjer izračuna prema padu vrijednosti vozila) [kn]

PT1 – koeficijent prema postotku u Tablici 1. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila na dan podnošenja porezne prijave (109 mjeseci → 24,46 % → 0,2446)

NAPOMENA! Primjer izračuna prikazan za osobni automobil je primjenjiv i za motocikle, ali prema, za njih, prilagođenim uvjetima.

8. Ostatak vrijednosti vozila

Ostatak vrijednosti vozila predstavlja svojevrsnu poveznicu između novonabavne cijene i vrijednosti rabljenog vozila. Ostatak vrijednosti računa se prema posebnim matematičkim modelima dobivenih opsežnim istraživanjem tržišta te se prikazuju za osobne automobile, motocikle i teretna vozila.

Usluga je dostupna svim korisnicima kataloga. Korištenje usluge se naplaćuje prema istom modelu kao i usluge novonabavne cijene i vrijednosti rabljenog vozila prema postojećem cjeniku.

8.1. Preuzimanje izračuna ostatka vrijednosti vozila

Preuzimanje ostatka vrijednosti vozila obavlja se odabirom istoimenog gumba u detaljnom pregledu vozila. Postoje četiri moguća slučaja izračuna ostatka vrijednosti vozila ovisno o tome je li vozilo prethodno novoregistrirano ili rabljeno, odnosno uzima li se u obzir vrijednost vozila prema računu ili prema Jomologii.

Četiri moguća slučaja su:

 • novo vozilo, vrijednost prema katalogu;
 • rabljeno vozilo, vrijednost prema katalogu;
 • novo vozilo, vrijednost prema računu i
 • rabljeno vozilo, vrijednost prema računu.

Svaki od slučaja moguće je dodatno ispisati i spremiti u PDF-u. Na ispis je moguće dodjeliti i broj šasije i registarsku oznaku radi lakšeg snalaženja u evidenciji.

8.1.1. Prvi slučaj (novo vozilo, vrijednost prema katalogu)
Ostatak vrijednosti I

Pritiskom na tipku ostatak vrijednosti otvara se skočni prozor kao na slici 31. Ponuđena polja za unosu su:

 • Datum početka financiranja/isporuke vozila;
 • Vrijeme trajanje ugovora u mjesecima;
 • Godišnji ugovoreni kilometri (ili kilometri na kraju ugovora);
 • CO2 (podatak bitan za izračun PPMV-a);
 • Broj sjedala (podatak bitan za izračun PPMV-a) i
 • Doseg na električnu energiju (podatak bitan za izračun PPMV-a). 

Primjer 8.

 • Osobni automobil: Ford Focus 1.0 EcoBoost Business (A.0225.00676.03)
 • Vozilo pogoni benzinski motor, a ispušta 108 g(CO2)/km
 • Dan prve registracije vozila 16.10.2019.
 • Vrijeme trajanja ugovora je 36 mjeseci
 • Godišnji ugovoreni broj kilometara: 30.000 km

Ispunjavanjem svih potrebnih polja i pritiskom na „Preuzmi ostatak vrijednosti“ dobivaju se tri ispisa na ekranu:

 • Novonabavna cijena vozila na dan početka financiranja;
 • Otkupna vrijednost rabljenog vozila;
 • Prodajna vrijednost rabljenog vozila;

Otkupna vrijednost rabljenog vozila predstavlja ostatak vrijednosti vozila prilikom isteka financiranja, dok prodajna vrijednost vozila predstavlja gornju granicu vrijednosti koju je moguće ostvariti prilikom daljnje prodaje vozila s ciljem zarade.

Ostatak vrijednosti I (ispis)
8.1.2. Drugi slučaj (rabljeno vozilo, vrijednost prema katalogu)
Ostatak vrijednosti II

Pritiskom na tipku ostatak vrijednosti i zatim rabljeno vozilo otvara se skočni prozor kao na slici 33. Ponuđena polja za unosu su:

 • Datum prve registracije;
 • Datum početka financiranja/isporuke vozila;
 • Broj prijeđenih kilometara;
 • Vrijeme trajanje ugovora u mjesecima;
 • Godišnji ugovoreni kilometri (ili kilometri na kraju ugovora);
 • CO2 (podatak bitan za izračun PPMV-a);
 • Broj sjedala (podatak bitan za izračun PPMV-a) i
 • Doseg na električnu energiju (podatak bitan za izračun PPMV-a).

Primjer 9.

 • Osobni automobil: Ford Focus 1.0 EcoBoost Business (A.0225.00676.03)
 • Vozilo pogoni benzinski motor, a ispušta 108 g(CO2)/km
 • Dan prve registracije vozila 02.05.2018.
 • Broj prijeđenih kilometara prije početka financiranja je 16.600 km;
 • Financiranje vozila započinje 16.10.2019.
 • Vrijeme trajanja ugovora je 36 mjeseci
 • Godišnji ugovoreni broj kilometara: 30.000 km

Ispunjavanjem svih potrebnih polja i pritiskom na „Preuzmi ostatak vrijednosti“ dobivaju se tri ispisa na ekranu:

 • Vrijednost vozila na dan početka financiranja (prema katalogu);
 • Otkupna vrijednost rabljenog vozila i
 • Prodajna vrijednost rabljenog vozila.
Ostatak vrijednosti II (ispis)
8.1.3. Treći slučaj (novo vozilo, vrijednost prema računu)
Ostatak vrijednosti III

Pritiskom na tipku ostatak vrijednosti i zatim ručni unos cijene otvara se skočni prozor kao na slici 35. Ponuđena polja za unosu su:

 • Datum početka financiranja/isporuke vozila;
 • Vrijeme trajanje ugovora u mjesecima;
 • Godišnji ugovoreni kilometri (ili kilometri na kraju ugovora);
 • CO2 (podatak bitan za izračun PPMV-a);
 • Broj sjedala (podatak bitan za izračun PPMV-a) i
 • Doseg na električnu energiju (podatak bitan za izračun PPMV-a);
 • Cijena/vrijednost vozila prema računu i
 • PPMV prema računu.

Primjer 10.

 • Osobni automobil: Ford Focus 1.0 EcoBoost Business (A.0225.00676.03)
 • Vozilo pogoni benzinski motor, a ispušta 108 g(CO2)/km
 • Financiranje vozila započinje 16.10.2019.
 • Vrijeme trajanja ugovora je 36 mjeseci
 • Godišnji ugovoreni broj kilometara: 30.000 km
 • Cijena vozila prema računu iznosi 120.753,08 kn
 • PPMV prema računu iznosi 3.050,00 kn

Ispunjavanjem svih potrebnih polja i pritiskom na „Preuzmi ostatak vrijednosti“ dobivaju se tri ispisa na ekranu:

 • Novonabavna cijena vozila na dan početka financiranja (prema računu);
 • Otkupna vrijednost rabljenog vozila i
 • Prodajna vrijednost rabljenog vozila.
Ostatak vrijednosti III (ispis)
8.1.4. Četvrti slučaj (rabljeno vozilo, vrijednost prema računu)
Ostatak vrijednosti IV

Pritiskom na tipku ostatak vrijednosti i zatim rabljeno vozilo i ručni unos cijene otvara se skočni prozor kao na slici 37. Ponuđena polja za unosu su:

 • Datum prve registracije;
 • Datum početka financiranja/isporuke vozila;
 • Broj prijeđenih kilometara;
 • Vrijeme trajanje ugovora u mjesecima;
 • Godišnji ugovoreni kilometri (ili kilometri na kraju ugovora);
 • CO2 (podatak bitan za izračun PPMV-a);
 • Broj sjedala (podatak bitan za izračun PPMV-a);
 • Doseg na električnu energiju (podatak bitan za izračun PPMV-a);
 • Cijena/vrijednost vozila prema računu i
 • PPMV prema računu.

Primjer 10.

 • Osobni automobil: Ford Focus 1.0 EcoBoost Business (A.0225.00676.03)
 • Vozilo pogoni benzinski motor, a ispušta 108 g(CO2)/km
 • Dan prve registracije vozila 02.05.2018.
 • Broj prijeđenih kilometara prije početka financiranja je 16.600 km;
 • Financiranje vozila započinje 16.10.2019.
 • Vrijeme trajanja ugovora je 36 mjeseci
 • Godišnji ugovoreni broj kilometara: 30.000 km
 • Vrijednost vozila prema računu iznosi 92.900,00 kn
 • PPMV prema računu iznosi 2.803,42 kn

Ispunjavanjem svih potrebnih polja i pritiskom na „Preuzmi ostatak vrijednosti“ dobivaju se tri ispisa na ekranu:

 • Cijena/vrijednost vozila prema računu
 • Otkupna vrijednost rabljenog vozila i
 • Prodajna vrijednost rabljenog vozila.
Ostatak vrijednosti IV (ispis)